Lilla Edets kommun - startsida

Tomgångskörning

Mycket tomgångskörning är farligt för miljön. En bil på tomgång släpper ut mer avgaser än en bil i rörelse. Därför måste du stänga av motorn vid stillastående längre än en minut. Om det är möjligt bör du undvika tomgångskörning helt.

I de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun står det att "En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång  utomhus i högst en minut". Detta gäller inte:
  • om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö,
  • om motorn hålls igång för att - i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande - driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannat vid broöppning. I de lokala föreskrifterna kan du läsa mer om människors hälsa och miljön för Lilla Edets kommun.
Senast uppdaterad: 2018-07-04
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Kristian Nordström


Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »