Lilla Edets kommun - startsida

Bygglov och andra lov

Här hittar du information om vad som gäller när du vill bygga om, bygga till, bygga nytt eller riva.

Det kan vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som behövs när du ska bygga om, bygga till, bygga nytt eller riva. Lovplikten varierar beroende av om fastigheten ligger inom tätbebyggt område eller på landsbygd samt om den omfattas av en detaljplan.

Innan du börjar bygga

Innan du börjar bygga är det viktigt att du tecknar försäkringar. Flera av försäkringarna som du ska teckna är enligt lag obligatoriska. Mer information om försäkringarna finns på webbplatsen Om Boende länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstersom är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket.

Snacka bygglovsfrågor med Henrik!

Måndagar kl. 15-17 träffar du bygglovschef Henrik Noord, eller någon annan från bygglovsavdelningen, på plats i Medborgarservice i kommunhuset. Han guidar dig rätt i bygglovsdjungeln och svarar på dina frågor.


Mer information, datum, tider och eventuella ändringar hittar du i evenemangskalendern »

Måndagar, kl. 15-17

Servicedeklaration

Du ska veta vad du kan förvänta dig av Lilla Edets kommun. Därför lämnar vi servicedeklarationer på våra tjänster och vår service.

Lilla Edets kommun lovar att:

  • ge dig ett vänligt, korrekt och personligt bemötande och utan onödigt dröjsmål svara på dina frågor.
  • ge dig den information du behöver för att kunna ansöka om bygg-, mark eller rivningslov.
  • skicka en bekräftelse inom tio arbetsdagar där det lämnas besked om vem som är handläggare för ditt ärende, ungefärlig handläggningstid och om ansökan behöver kompletteras. Handläggningstiden kan dock förlängas om remissinstanser inte hinner svara i tid eller om geotekniska undersökningar behöver göras.
  • fatta beslut så snart ärendet är komplett och utrett för prövning.

Lilla Edets kommun förväntar sig att:

  • du kontaktar oss i god tid innan du vill börja bygga. Vissa perioder lämnas många ansökningar in och ärendena handläggs i turordning.
  • om du vill träffa en viss person boka tid med honom eller henne.
  • du fyller i din ansökan tydligt och så fullständigt som möjligt samt bifogar de ritningar och handlingar som krävs för ärendet.
  • du följer villkor som ställs i bygg-, mark eller rivningslovet.

Lämna dina synpunkter

Säg vad du tycker om det vi gör genom att fylla i vårt synpunktsformulär.
Senast uppdaterad: 2018-08-21
Sidansvarig: Henrik Noord
Banner - tyck till om vår verksamhet (klicka här)
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »