Lilla Edets kommun - startsida

Radon

Radon är en osynlig och luktfri gas som skadar din hälsa. Förhöjda radonhalter inomhus kan innebära en hälsorisk.

Radongasen finns naturligt i marken och kan även komma från:

  • otäta fastigheter byggda på radonförande berggrund
  • fyllnadsmaterial, som grus och sten, som används vid husbygge
  • blåbetong som byggnadsmaterial
  • dricksvatten från brunnar borrade i radonförande berggrund

Riskerna med att dricka radonhaltigt vatten är små. Den största risken med radon i dricksvattnet anses vara risken att radon kommer ut i luften i bostaden.

Radongashalten mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m³) inomhusluft. Riktvärdet för halter i bostadshus är 200 Bq/m³.

Mäta radon


För att mäta radon placeras mätdosor ut i huset. Mätdosor beställs via laboratorium. Radonmätning måste ske under perioden oktober till april och ska utföras i minst två månader.

Om du tidigare har gjort radonmätningar kan det vara bra att göra nya mätningar om du tillexempel tilläggsisolerar eller ändrar ventilationen på ditt hus.
Bor du i lägenhet, är det fastighetsägaren som ansvarar för att mätning av radon görs.

Läs mer om radon och hur du mäter radon på radonguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Radonbidrag


Om din fastighet har högre årsmedelvärde än 200 Bq/m³ kan du söka bidrag för åtgärder hos länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Senast uppdaterad: 2016-05-10
Fick du reda på det du ville veta eller fattades något? Var texten svår att förstå? Hittade du några felaktigheter? Tyck till om sidans innehåll via formuläret nedan. Meddelandet går till den som publicerat sidan.

Henrik Noord


Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »