Lilla Edets kommun - startsida

Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du dina förpackningar av papper, plast, metall och glas. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna.

FTI ansvarar för att tömma och städa återvinningstationerna.
Kontakta FTI om:
  • någon container är full
  • någon återvinningsstation är skräpig
  • du vill veta när din närmaste återvinningsstation töms och städas

Återvinningsstationerna är utplacerade på allmän plats i kommunen. De står ofta vid butiker, besinstationer eller i bostadsområden. För att se var återvinningsstationerna finns kan du söka i kommunkartan.

Senast uppdaterad: 2018-06-27
Sidansvarig: Jesper Gärder
Lilla Edets kommun - länk till startsida
Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla Edet  Postadress: 463 80 Lilla Edet
E-post: kommunen@lillaedet.se  Telefon: 0520-65 95 00  Telefax: 0520-65 74 20
www.lillaedet.se är Lilla Edets kommuns offentliga webbplats.  |  Om webbplatsen »   Om cookies »